Thời gian cảm ứng mở / tắt đèn có điều chỉnh được không?

- Thời gian cảm ứng mở / tắt đèn có điều chỉnh được không? ⇒ Có thể điều chỉnh theo ý muốn. Tùy từng sản phẩm sẽ có thời gian chỉnh khác nhau, có thể từ 5~10s đến khoảng 7~10p.

- Tuy nhiên có 1 số thiết bị có thời gian tự tắt là cố định. Ví dụ: SS61 thời gian tự tắt là 60s; SS71, SS72 là 90~120s; RS81 là 90s; DS7W, DS9W là 90s; SS68B là 120s; SB03, SB05 là 90~120s; Tube MS18W là 90s; ...

Được đăng vào

Viết bình luận