Tận dụng nước thải máy lọc để tưới cây cho tầng thượng và vườn nhà

Thiết kế hệ thống tưới cây cho tầng thượng và vườn nhà

NHỮNG GIẢI PHÁP TẬN DỤNG NƯỚC THẢI CỦA MÁY LỌC NƯỚC SẠCH

1 – SỬ DỤNG BỒN TÍCH NƯỚC SẠCH ĐÃ LỌC VÀ BỒN TÍCH NƯỚC THẢI CỦA MÁY LỌC

Yều cầu:

– 1 bể tích nước từ nước nhà máy nước: Đặt cao hơn bồn nước lọc sạch và bồn nước thải.

– 1 bể tích nước lọc sạch là nguồn nước lọc từ máy lọc nước sạch.

– 1 bể tích nước thải của quá trình lọc nước.

Nguyên lý hoạt động:

– Bình tích nước từ nước sạch của nhà máy sẽ cấp nước cho các khu vực như nhà tắm, máy giặt và cấp nước cho máy lọc nước. Bình được chảy vào máy lọc nước, khi máy lọc nước lọc bơm đầy bình nước lọc thì cảm biến nước sẽ cho ngưng điện cấp cho máy lọc nước.

– Bình nước lọc sạch là bình nước ưu tiên hơn bình nước thải: Đước nối với hệ thống cung cấp nước uống, nước nấu ăn của ngôi nhà.

– Bình nước thải được nối với hệ thống tưới cây và các bồn cầu. Được nối với ống nối có van 1 chiều và phao cơ từ bình tích nước xuống đáy để tránh trường hợp máy nước lọc thải ra không kịp hoặc đã sử dụng hết nước thải thì vẫn có nước để cấp cho hệ thống tưới cây tự động hoặc xả bồn cầu. Khi bình này tràn sẽ tự động chảy vào những máng bồn chứa cây trên tầng thượng.

Sơ đồ lắp hệ thống nước:

Sơ đồ lắp hệ thống điện:

 

Tin Liên Quan