Sơ đồ phao điện chống cạn chống tràn 12V công suất cảm biến dòng chảy

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN MÁY BƠM NƯỚC CHỐNG CẠN VÀ CHỐNG TRÀN SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP 12V CÓ CẢM BIẾN DÒNG CHẢY RESET BẰNG TAY VÀ TỰ ĐỘNG DÙNG CHO MÁY BƠM 1 PHA CÔNG SUẤT LỚN

 

GIỚI THIỆU CHUNG CHO CÁC LINH KIỆN CÓ TRONG CÁC SƠ ĐỒ SAU

1 – Phao điện chống cạn, chống tràn:

2 – Khởi động từ:

3 – Cảm biến dòng chảy:

4 – DH48S-2Z:

5 – DH48S-S:

6 – Rơ le an toàn phao điện 12V:

A – HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN MÁY BƠM NƯỚC CHỐNG CẠN VÀ CHỐNG TRÀN SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP 12V CÓ CẢM BIẾN DÒNG CHẢY RESET BẰNG TAY DÙNG CHO MÁY BƠM 1 PHA CÔNG SUẤT LỚN

 

Sơ đồ mạch phao điện chống cạn và chống tràn dùng rơ le 12V có cảm biến dòng chảy, reset bằng tay khi gặp sự cố cho máy bơm 1 pha công suất lớn

Giới thiệu:

Sơ đồ mạch điện máy bơm nước có những chức năng sau:

Chuyển nguồn điện lên phao điện 12V tránh trường hợp rò điện gây nguy hiểm cho người sử dụng, cũng có chức năng giúp tăng tuổi thọ cho phao điện.

Chống cạn bể ngầm (Trường hợp bể trên cạn): Nước bể dưới cạn thì máy bơm sẽ ngưng hoạt động. Nước bể dưới đầy thì máy bơm sẽ hoạt động.

Chống tràn bể chứa trên (Trừng hợp bể dưới đầy): Nước bể trên đầy thì máy bơm sẽ ngưng hoạt động. Nước bể trên cạn thì máy bơm sẽ hoạt động.

Cảm biến dòng chảy sẽ cảm nhận được khi máy bơm hoạt động nước có chảy qua hay không. Nếu không thì sau thời gian định mức, rơ le sẽ ngắt và máy bơm dừng hoạt động. Nếu có nước chảy qua, máy bơm sẽ được duy trì đến khi bể trên đầy hoặc bể dưới cạn. Trong trường hợp máy bơm đang hoạt động mà nước bị sự cố không lên thì máy bơm sẽ dừng ngay.

 

Sơ đồ mạch phao điện chống cạn và chống tràn dùng rơ le 12V có cảm biến dòng chảy, reset bằng tay khi gặp sự cố có công tắc cưỡng bức bật cho máy bơm 1 pha công suất lớn

Giới thiệu:

Sơ đồ mạch điện máy bơm nước có những chức năng sau:

Chuyển nguồn điện lên phao điện 12V tránh trường hợp rò điện gây nguy hiểm cho người sử dụng, cũng có chức năng giúp tăng tuổi thọ cho phao điện.

Chống cạn bể ngầm (Trường hợp bể trên cạn): Nước bể dưới cạn thì máy bơm sẽ ngưng hoạt động. Nước bể dưới đầy thì máy bơm sẽ hoạt động.

Chống tràn bể chứa trên (Trừng hợp bể dưới đầy): Nước bể trên đầy thì máy bơm sẽ ngưng hoạt động. Nước bể trên cạn thì máy bơm sẽ hoạt động.

Cảm biến dòng chảy sẽ cảm nhận được khi máy bơm hoạt động nước có chảy qua hay không. Nếu không thì sau thời gian định mức, rơ le sẽ ngắt và máy bơm dừng hoạt động. Nếu có nước chảy qua, máy bơm sẽ được duy trì đến khi bể trên đầy hoặc bể dưới cạn. Trong trường hợp máy bơm đang hoạt động mà nước bị sự cố không lên thì máy bơm sẽ dừng ngay.

Công tắc cưỡng bức, bật máy bơm khi rơ le phao điện không đóng mạch.

Mở rộng:

Chúng ta có thể nối với đèn hoặc còi báo sự cố khi xảy ra sự cố sẽ báo động để có thể kiểm tra kịp thời.

Nguyên lý hoạt động:

Nguồn điện được nối vào Rơ le để chuyển nguồn 220V xuống 12V cho 2 phao điện bể trên hoặc bể dưới.

Khi bể dưới đầy nước và bể trên cạn nước, có tín hiệu đưa về và rơ le sẽ đóng mạch để chân số 7 và chân số 10 thông mạch, nghĩa là chân số 10 lúc đầu không có điện thì bây giờ sẽ có điện.

Khi chân số 10 có điện sẽ dẫn đến 3 nơi có điện: Gồm:

1 – Nguồn cấp cho bộ đếm thời gian của DH48S-2Z có điện, nếu chúng ta cài đặt thời gian đếm lùi là 1 phút thì bộ đếm sẽ đếm từ 0 đến 60 giây thì sẽ nhảy tiếp điểm.

2 – Nguồn cấp cho tiếp điểm thường mở đẫn từ chân số 1 sang chân số 4 của DH48S-2Z, để cấp nguồn cho khởi động từ chạy ban đầu.

3 – Nguồn cấp cho cảm biến dòng chảy, nếu trong 1 phút như cài đặt có nước chảy thì đầu ra của cảm biến dòng chảy sẽ có điện để tiếp tục duy trì hoạt động của khởi động từ. Nếu sau 1 phút như cài đặt máy bơm chạy mà nước không chảy thì cảm biến dòng chảy không cho điện ra, khi hết 1 phút DH48S-2Z nhẩy tiếp điểm sẽ ngắt điện cho khởi và máy bơm dừng hoạt động.

Cảm biến dòng chảy sẽ phát hiện nước có chảy qua hay không sau 1 phút như cài đặt:

Nếu có nước chảy qua cảm biến dòng chảy: DH48S-2Z sẽ ngắt, nhưng do cảm biến dòng chảy đã có tác động nên nguồn điện vẫn được cấp cho cuộn hút của khởi động từ nhằm duy trì hoạt động của máy bơm nước.

Nếu không có nước chảy qua cảm biến dòng chảy: DH48S-2Z sẽ ngắt, nhưng do cảm biến dòng chảy không có tác động nên nguồn điện đầu ra của cảm biến dòng chảy không có nên khởi động từ sẽ tắt và máy bơm ngưng hoạt động.

Sơ đồ mạch này chưa có chức năng tự động reset nên chúng ta phải kiểm tra sự cố xong tắt nguồn và bật lại nguồn nhằm reset lại thiết bị.

Ứng dụng:

Sử dụng cho các trường hợp có bể chứa dưới và bể chứa trên: Khi máy bơm đã bơm mà không có nước thì chắc chắn sẽ gặp sự cố, do đó chúng ta phải kịp thời kiểm tra và khắc phục.

Hướng dẫn sử dụng:

Điều chỉnh thời gian của DH48S-2Z: Bạn điều chỉnh sao cho thời gian bơm nước mà nước không chảy thì máy bơm sẽ dừng đảm bảo máy bơm không bị cháy hoặc tốn điện. Thông thường bạn có thể để từ 15 giây đến vài phút.

B – HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN MÁY BƠM NƯỚC CHỐNG CẠN VÀ CHỐNG TRÀN SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP 12V CÓ CẢM BIẾN DÒNG CHẢY RESET TỰ ĐỘNG DÙNG CHO MÁY BƠM 1 PHA CÔNG SUẤT LỚN

 

Sơ đồ mạch phao điện chống cạn và chống tràn dùng rơ le 12V có cảm biến dòng chảy, reset tự động khi gặp sự cố cho máy bơm 1 pha công suất lớn

 

 

Sơ đồ mạch phao điện chống cạn và chống tràn dùng rơ le 12V có cảm biến dòng chảy, reset tự động khi gặp sự cố có công tắc cưỡng bức bật cho máy bơm 1 pha công suất lớn

Ứng dụng:

Ứng dụng trong các gia đình bơm nước trực tiếp từ đường ống của nhà máy nước lên bể chứa trên mà không xây dựng bể chứa nước dưới. Trong sơ đồ trên chúng tôi vẫn thể hiện 2 bể để khi các bạn đấu nối có thể dễ hình dung hơn.

Ứng dụng của sơ đồ mạch này tối ưu nhất là trong trường hợp nguồn cấp nước không cố định hoặc bất ổn định, có nước tùy từng thời điểm, do đó có lúc bơm thì hết nước có lúc bơm lại có nước. Do vậy chúng ta phải có chức năng reset khi gặp sự cố. Nghĩa là khi xảy ra sự cố thì chưa chắc đã hư hỏng đường ống hay thiết bị điện mà chỉ do hết nước cục bộ ở một số thời điểm.

Hướng dẫn sử dụng:

Điều chỉnh thời gian của DH48S-2Z (Phần đếm thời gian cho cảm biến dòng chảy hoạt động): Bạn điều chỉnh sao cho thời gian bơm nước mà nước không chảy thì máy bơm sẽ dừng đảm bảo máy bơm không bị cháy hoặc tốn điện. Thông thường bạn có thể để từ 15 giây đến vài phút.

Điều chỉnh thời gian của DH48S-2Z hoặc DH48S-S (Phần đếm thời gian để Reset lại rơ le thời gian trên): Bạn điều chỉnh thời gian Reset lại của Rơ le thời gian đầu sao cho phù hợp với quá trình có lại nước của nước nhà máy, có thể cách nhau 30 phút đến vài giờ. Không lên để thời gian quá ngắn thì Rơ le sẽ bị Reset lại thường xuyên.

Tin Liên Quan