Sơ đồ lắp 3 phao điện ngập nước 3 mức nước cho 2 máy bơm luân phiên

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT SƠ ĐỒ ĐẤU 3 PHAO ĐIỆN CHO 1 BỂ NƯỚC ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM THEO MỨC NƯỚC

(Chống dao động mức nước)

Sơ đồ lắp 2 phao 2 điểm cho mức nước cao và mức nước thấp trong 1 bể

A – LẮP 3 PHAO ĐIỆN CHO CHỨC NĂNG HÚT CẠN BỂ NƯỚC, CHỈ KÍCH HOẠT MÁY BƠM KHI ĐẾN MỨC ĐÃ ĐỊNH

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Chia chiều cao của bể tính từ đáy đến lóc bể làm 2 đoạn với 3 điểm A, B, C:

Khi nước từ nguồn cấp chảy vảo bể và đầy bể đến mức A, 2 máy bơm hoạt động.

Khi nước được hút cạn đến mức B, 1 máy bơm ngưng.

Khi nước được hút cạn đến mức C, máy bơm còn lại tắt.

ỨNG DỤNG

Mạch điện này có ưu điểm là đối với các máy bơm lớn, khi hoạt động sẽ hút rất nhanh, nhưng nếu sử dụng phao thông thường thì nước chỉ cần lên 1 chút nó đã khởi động máy bơm nước, bởi vậy chúng tôi xin đề xuất mạch phao điện dưới đây nhằm khắc phục tình trạng máy bơm hoạt động ngắt quãng làm cho tốn điện hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố cho máy bơm.

Mạch điện có thể điều chỉnh được các mức nước Cao – Trung và Thấp bằng việc thay đổi chiều dài của dây điện dẫn xuống phao. Việc điều chỉnh này giúp người sử dụng có thể chủ động hơn trong quá trình sử dụng để phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của bể nước.

Lắp đặt tại các bể nước sạch:

Lắp đặt tại hồ chứa nước tòa nhà:

Sơ đồ lắp đặt 3 phao điện cho một bể nước điều khiển 2 máy bơm

Bể chứa dưới cho chức năng chống cạn:

Mức A : Cả 2 máy bơm hoạt động

Mức B : Máy bơm 1 hoặc máy bơm 2 hoạt động.

Mức C : Cả 2 máy bơm dừng.

A.1 Sử dụng khởi động từ.

A.2 Sử dụng nguồn biến áp 12-24V

B – LẮP 3 PHAO ĐIỆN CHO CHỨC NĂNG HÚT CẠN BỂ NƯỚC, DÙNG CHO CHỨC NĂNG ĐẢM BẢO BỂ NƯỚC LUÔN LUÔN CẠN

(Sử dụng cho hầm chống lụt của tòa nhà, hầm đường bộ, … )

Đối với các hầm, bể chống lụt khi mưa xuống lượng nước xuống tùy thuộc vào thời tiết mưa nhỏ hay mưa to.

Khi mức nước xuống ít, chỉ đủ đẻ kích hoạt phao C, thì phao C sẽ điều khiển 1 máy bơm chạy, nếu như mưa tiếp tục đổ xuống mà mức nước vượt ngưỡng phao B, thì một máy bơm nữa được khởi động để kịp hút cạn nước. Mức nước đến phao A, chuông cảnh báo sẽ reo.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
ỨNG DỤNG

C – LẮP 3 PHAO ĐIỆN CHO CHỨC NĂNG BƠM CẤP ĐẦY, CHỈ KÍCH HOẠT MÁY BƠM KHI ĐẾN MỨC ĐÃ ĐỊNH

Mức A: Cả 2 máy bơm dừng.

Mức B: Máy bơm 1 hoặc máy bơm 2 hoạt động.

Mức C: Cả 2 máy bơm hoạt động.

B.1 Sử dụng khởi động từ.

B.2 Sử dụng nguồn biến áp 12-24V

D –  LẮP 3 PHAO ĐIỆN CHO CHỨC NĂNG BƠM CẤP ĐẦY, DÙNG CHO CHỨC NĂNG ĐẢM BẢO BỂ NƯỚC LUÔN LUÔN ĐẦY

 

E – LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO BỂ CHUNG 2 CHỨC NĂNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT VÀ NGUỒN NƯỚC DỰ PHÒNG CHO PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

 

Tin Liên Quan