Khung tròn đèn LED chiếu điểm COB Φ80 nhúng tròn Simon KC1 N0424-0277

313.000đ

  • Mã: N0424-0277
- +

313.000đ

nhập khẩu chính hãng

Vận chuyển toàn quốc

Bảo hành 1 năm

 KC1 SPOTLIGHT

ĐÈN CHIẾU SÁNG THƯƠNG MẠI
LUMINAIRE FOR COMMERICAL LIGHTING

Parameter

Colour temperature:
2700K
3000K
4000K
Optics:
10°
24°
36°
Finishes:
Frame: ivory

Heat sink: black

 

Control (Customized):
TRIAC
0/1-10V
DALI
Installation: recessed
Cutout: ϕ75
Material:
ADC12 die-casting heat sink
ADC12 die-casting frame
PMMA lens
CRI: 90 IP20
Service life: 50000h Lumen maintenance:
L70 > 50000h at 25°C
L70 > 30000h at 25°C
Input voltage:
176~264VAC
50/60Hz
PF0.9
Photometry:

 

STT Mã sản phẩm
Item Code
Diễn giải
Product Description
Watt (W) CTT (K) Luminous flux (lm) CRI Beam angle Kích thước (mm)
Product size (mm)
Đóng gói
Package (QTY/CTN)
Giá
Price
1 N0424-0235 LED 3W 2700K 10° KC1 modular 3W 2700K 180 >90 10° Φ57 x 35 48 315,700 đ
2 N0424-0236 LED 3W 3000K 10° KC1 modular 3W 3000K 185 >90 10° Φ57 x 35 48 315,700 đ
3 N0424-0237 LED 3W 4000K 10° KC1 modular 3W 4000K 190 >90 10° Φ57 x 35 48 315,700 đ
4 N0424-0238 LED 3W 2700K 24° KC1 modular 3W 2700K 180 >90 24° Φ57 x 35 48 315,700 đ
5 N0424-0239 LED 3W 3000K 24° KC1 modular 3W 3000K 185 >90 24° Φ57 x 35 48 315,700 đ
6 N0424-0240 LED 3W 4000K 24° KC1 modular 3W 4000K 190 >90 24° Φ57 x 35 48 315,700 đ
7 N0424-0241 LED 3W 2700K 36° KC1 modular 3W 2700K 180 >90 36° Φ57 x 35 48 315,700 đ
8 N0424-0242 LED 3W 3000K 36° KC1 modular 3W 3000K 185 >90 36° Φ57 x 35 48 315,700 đ
9 N0424-0243 LED 3W 4000K 36° KC1 modular 3W 4000K 190 >90 36° Φ57 x 35 48 315,700 đ
10 N0424-0244 LED 5W 2700K 10° KC1 modular 5W 2700K 300 >90 10° Φ57 x 35 48 335,500 đ
11 N0424-0245 LED 5W 3000K 10° KC1 modular 5W 3000K 310 >90 10° Φ57 x 35 48 335,500 đ
12 N0424-0246 LED 5W 4000K 10° KC1 modular 5W 4000K 325 >90 10° Φ57 x 35 48 335,500 đ
13 N0424-0247 LED 5W 2700K 10° KC1 modular 5W 2700K 300 >90 24° Φ57 x 35 48 335,500 đ
14 N0424-0248 LED 5W 3000K 24° KC1 modular 5W 3000K 310 >90 24° Φ57 x 35 48 335,500 đ
15 N0424-0249 LED 5W 4000K 10° KC1 modular 5W 4000K 325 >90 24° Φ57 x 35 48 335,500 đ
16 N0424-0250 LED 5W 2700K 36° KC1 modular 5W 2700K 300 >90 36° Φ57 x 35 48 335,500 đ
17 N0424-0251 LED 5W 3000K 36° KC1 modular 5W 3000K 310 >90 36° Φ57 x 35 48 335,500 đ
18 N0424-0252 LED 5W 4000K 36° KC1 modular 5W 4000K 325 >90 36° Φ57 x 35 48 335,500 đ

 

STT Mã sản phẩm
Item Code
Diễn giải
Product Description
Watt (W) CTT (K) Luminous flux (lm) CRI Beam angle Kích thước (mm)
Product size (mm)
Đóng gói
Package (QTY/CTN)
Giá
Price
1 N0424-0253 LED 7W 2700K 10° KC1 modular 7W 2700K 420 >90 10° Φ57 x 45 48 397,100 đ
2 N0424-0254 LED 7W 3000K 10° KC1 modular 7W 3000K 430 >90 10° Φ57 x 45 48 397,100 đ
3 N0424-0255 LED 7W 4000K 10° KC1 modular 7W 4000K 450 >90 10° Φ57 x 45 48 397,100 đ
4 N0424-0256 LED 7W 2700K 24° KC1 modular 7W 2700K 420 >90 24° Φ57 x 45 48 397,100 đ
5 N0424-0257 LED 7W 3000K 24° KC1 modular 7W 3000K 430 >90 24° Φ57 x 45 48 397,100 đ
6 N0424-0258 LED 7W 4000K 24° KC1 modular 7W 4000K 450 >90 24° Φ57 x 45 48 397,100 đ
7 N0424-0259 LED 7W 2700K 36° KC1 modular 7W 2700K 420 >90 36° Φ57 x 45 48 397,100 đ
8 N0424-0260 LED 7W 3000K 36° KC1 modular 7W 3000K 430 >90 36° Φ57 x 45 48 397,100 đ
9 N0424-0261 LED 7W 4000K 36° KC1 modular 7W 4000K 450 >90 36° Φ57 x 45 48 397,100 đ
10 N0424-0262 LED 9W 2700K 10° KC1 modular 9W 2700K 540 >90 10° Φ57 x 45 48 416,900 đ
11 N0424-0263 LED 9W 3000K 10° KC1 modular 9W 3000K 550 >90 10° Φ57 x 45 48 416,900 đ
12 N0424-0264 LED 9W 4000K 10° KC1 modular 9W 4000K 580 >90 10° Φ57 x 45 48 416,900 đ
13 N0424-0265 LED 9W 2700K 24° KC1 modular 9W 2700K 540 >90 24° Φ57 x 45 48 416,900 đ
14 N0424-0266 LED 9W 3000K 24° KC1 modular 9W 3000K 550 >90 24° Φ57 x 45 48 416,900 đ
15 N0424-0267 LED 9W 4000K 24° KC1 modular 9W 4000K 580 >90 24° Φ57 x 45 48 416,900 đ
16 N0424-0268 LED 9W 2700K 36° KC1 modular 9W 2700K 540 >90 36° Φ57 x 45 48 416,900 đ
17 N0424-0269 LED 9W 3000K 36° KC1 modular 9W 3000K 550 >90 36° Φ57 x 45 48 416,900 đ
18 N0424-0270 LED 9W 34000K 36° KC1 modular 9W 4000K 580 >90 36° Φ57 x 45 48 416,900 đ

 

STT Mã sản phẩm
Item Code
Diễn giải
Product Description
Kích thước (mm)
Product size (mm)
Lỗ khoét
Cutout (mm)
Đóng gói
Package (QTY/CTN)
Giá
Price
1 N0424-0231 KC1 ivory 10° anti-glare frame Φ85 x 23 Φ75 48 122,100 đ
2 N0424-0232 KC1 ivory 30° anti-glare frame Φ85 x 30 Φ75 48 122,100 đ
3 N0424-0233 KC1 black 10° anti-glare frame Φ85 x 23 Φ75 48 122,100 đ
4 N0424-0234 KC1 black 30° anti-glare frame Φ85 x 30 Φ75 48 122,100 đ
5 N0424-0271 KC1 round frame Φ85 x 32 Φ75 48 143,000 đ
6 N0424-0272 KC1 oval frame Φ85 x 32 Φ75 48 143,000 đ

 

STT Mã sản phẩm
Item Code
Diễn giải
Product Description
Kích thước (mm)
Product size (mm)
Lỗ khoét
Cutout (mm)
Đóng gói
Package (QTY/CTN)
Giá
Price
1 N0424-0273 KC1 ivory 10° anti-glare square frame 85 x 85 x 30 Φ75 48 152,900 đ
2 N0424-0274 KC1 ivory 30° anti-glare square frame 85 x 85 x 23 Φ75 48 152,900 đ
3 N0424-0275 KC1 black 10° anti-glare square frame 85 x 85 x 30 Φ75 48 152,900 đ
4 N0424-0276 KC1 black 30° anti-glare square frame 85 x 85 x 23 Φ75 48 152,900 đ
5 N0424-0277 KC1 round embedded frame Φ85 x 35
(Not include embedded part)
Φ95 48 254,100 đ
6 N0424-0278 KC1 square embedded frame 85 x 85 x 35
(Not include embedded part)
90 x 90 48 345,400 đ

 
KC1 single head flat grid spot frame – KC1 khung đầu phẳng

STT Mã sản phẩm
Item Code
Diễn giải
Product Description
Kích thước (mm)
Product size (mm)
Lỗ khoét
Cutout (mm)
Đóng gói
Package (QTY/CTN)
Giá
Price
1 N0424-0279

KC1 khung đầu phẳng

KC1 single head flat grid spot frame

97,5 x 97,5 x 30 Φ85 48 234,300 đ
2 N0424-0280

KC1 khung đôi đầu phẳng

KC1 double head flat grid spot frame

97,5 x 205 x 30 85 x 190 24 386,100 đ
3 N0424-0281

KC1 khung ba đầu phẳng

KC1 triple head flat grid spot frame

97,5 x 312,5 x 30 85 x 300 12 600,600 đ
4 N0424-0282

KC1 khung đơn chống chói

KC1 single head anti-glare spot frame

115 x 115 x 45 100 x 100 48 345,400 đ
5 N0424-0283

KC1 khung đôi chống chói

KC1 double head anti-glare spot frame

115 x 237 x 45 100 x 220 24 579,700 đ
6 N0424-0284

KC1 khung ba chống chói

KC1 triple head anti-glare spot frame

115 x 344 x 45 100 x 330 12 804,100 đ