Quy trình dự án Simon

Thưa các bạn!

Để đạt thỏa thuận cung cấp hàng cho công trình, chúng tôi có những quy chuẩn chung sau đây:

Bước 1: Liên hệ đăng ký dự án.

Bước 2: Thỏa thuận giá.

Bước 3: Ký hợp đồng cung cấp, thanh toán 50%.

Bước 4: Nhận hàng, thanh toán tiếp 25%.

Bước 5: Rà soát và đối chiếu, thanh toán 100%.