Phao điện kín nước chống cạn tràn bồn nước bán ở thành phố Hồ Chí Minh

PHÂN PHỐI PHAO ĐIỆN KÍN NƯỚC CHỐNG CẠN VÀ CHỐNG TRÀN SIRON FSW TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Đơn vị nhập khẩu và phân phối Phao điện kín nước dùng cho chống cạn và chống tràn cho bể, bồn nước bán tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các loại phao điện tại đây cung cấp:

Thiết bị kiểm tra lưu lượng nước M15-3-KWS 2M

Thiết bị kiểm tra lưu lượng nước M15-3-KWS 3M

Thiết bị kiểm tra lưu lượng nước M15-3-KWS 5M

Công tắc phao điện kín nước chống cạn và chống tràn Siron Sr-FSW-T-2M

Công tắc phao điện kín nước chống cạn và chống tràn Siron Sr-FSW-T-3M

Công tắc phao điện kín nước chống cạn và chống tràn Siron Sr-FSW-T-5M

CÔNG TY TNHH PHÚ NGUYÊN BẢO

Trụ sở: 128 Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch: Số 39 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chính Minh

Điện thoại Ms. Mỹ Anh: 0908 381 870

Điện thoại Mr. Thành: 0932 730 514

 

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÔNG TẮC PHAO ĐIỆN KÍN NƯỚC CHỐNG CẠN VÀ CHỐNG TRÀN SIRON FSW

 

 

Tin Liên Quan