Phân loại và ứng dụng của đế âm tường Simon cho từng series

CÁCH PHÂN LOẠI VÀ CHỌN ĐẾ PHÙ HỢP VỚI TỪNG SERIES CỦA SIMON

 

A/ PHÂN LOẠI ĐẾ ÂM TƯỜNG SIMON

A.1/ ĐẾ CHO CHUẨN CHỮ NHẬT

Đế âm chữ nhật dùng cho Series 51A và Series 52 bao gồm 4 cỡ đế.

Hình ảnh Mã và thông số lắp đặt Giá
  45DH118

Đế âm 118, kích thước 99,5x65x47,5 mm, kích thước lắp đặt 83,5mm.

24,000 VNĐ
  45DH120R

Đế âm 120×120, kích thước 99,5x104x47,5mm, kích thước lắp đặt 83,5x46mm.

41,000 VNĐ
  45DH156

Đế âm 156, kích thước 137x61x47,5mm, kích thước lắp đặt 121mm.

35,000 VNĐ
  45DH200

Đế âm 200, kích thước 178x61x47,5mm, kích thước lắp đặt 162mm.

41,000 VNĐ

 

A.2/ ĐẾ CHO CHUẨN VUÔNG

Đế âm tường vuông dùng cho Series 39+; Series 50; Series 60; Series V5; Series i7 và Series V8 bao gồm 3 cỡ đế.

Hình ảnh Mã và thông số lắp đặt Giá

Đế âm tường Simon dành cho Series i7, v5, 50, 60

45DH86

Đế âm 86, ghép được với nhau, kích thước 89x80x50mm, kích thước lắp đặt 60mm.

21,000 VNĐ
  45DH146

Đế âm 146, kích thước 135x75x50mm, kích thước lắp đặt 120,6mm.

38,000 VNĐ
  60710-50

Đế âm 60710-50, ghép được với nhau, kích thước 75x80x50mm.

21,000 VNĐ
     
     
     
     

 

A.3/ ĐẾ CHO Ổ CẮM ÂM SÀN

 

B/ ỨNG DỤNG CỦA ĐẾ ÂM TƯỜNG SIMON TRONG TỪNG SERIES

B.1/ SERIES 50

Dòng 50 của Simon là loại Công tắc, Ổ cắm, Mạng, Tivi, Telephone, … theo tiêu chuẩn đế vuông với 2 lỗ bắt vít nằm theo chiều ngang của khung đế. Những module Series 50 độc với nhau, nghĩa là chúng không có khung ghép đôi với nhau.

Đế âm tường cho dòng Simon 50 là những loại sau đây:

NHỮNG ĐẾ ÂM TƯỜNG DÙNG CHO SIMON SERIES 50

STT Hình ảnh Mã đế Ứng dụng
1

Đế âm tường Simon dành cho Series i7, v5, 50, 60

45DH86

Lắp đơn 1 Module Series 50.

Lắp đôi, ba, … giúp các Module Series 50 sát vào nhau và cân bằng nhau nhờ có các thành gài vào nhau trên đế có sẵn.

2   45DH146  
3   60710-50 Lắp đơn 1 Module Series 50.

B.1.1 Lắp đơn:

B.1.2 Ghép các mặt

 

B.2/ SERIES 51A

NHỮNG ĐẾ ÂM TƯỜNG DÙNG CHO SIMON SERIES 51A

STT Hình ảnh Mã đế Ứng dụng
1

 

45DH118

Lắp ngang cho khung H118; H118H; H118-1V; H118-2V.

Lắp đứng cho khung H120.

2   45DH120R Lắp cho khung H120R.
3   45DH156 Lắp cho khung H156.
4   45DH200 Lắp cho khung H200.

B.2.1 Lắp đơn:

B.2.2 Lắp mặt nhỡ, mặt đôi ngang, mặt đôi dọc:

B.3/ SERIES 52

NHỮNG ĐẾ ÂM TƯỜNG DÙNG CHO SIMON SERIES 52

STT Hình ảnh Mã đế Ứng dụng
1   45DH118

Lắp ngang cho khung 521; 522 và các Module có kích cỡ tương tự.

Lắp đứng cho khung 520 và các Module có kích cỡ tương tự.

2   45DH120R Lắp cho khung 52R0.
3   45DH156 Lắp cho khung 52M0.
4   45DH200 Lắp cho khung 52L0.

B.3.1 Lắp đơn:

B.3.2 Lắp mặt nhỡ, mặt đôi ngang, mặt đôi dọc:

B.4/ SERIES 60

NHỮNG ĐẾ ÂM TƯỜNG DÙNG CHO SIMON SERIES 60

STT Hình ảnh Mã đế Ứng dụng
1

Đế âm tường Simon dành cho Series i7, v5, 50, 60

45DH86

Lắp đơn 1 Module Series 60.

Lắp đôi, ba, … giúp các Module Series 60 sát vào nhau và cân bằng nhau nhờ có các thành gài vào nhau trên đế có sẵn.

2   45DH146  
3   60710-50

Lắp đơn 1 Module Series 60.

Lắp cho khung đôi, ba, bốn, năm cho các Module ghép của Seires 60.

B.4.1 Lắp đơn:

B.4.2 Ghép các mặt

B.4.2.1 Kiểu ghép sát:

B.4.2.2 Kiểu ghép liền module:

B.5/ SERIES V5

NHỮNG ĐẾ ÂM TƯỜNG DÙNG CHO SIMON SERIES V5

STT Hình ảnh Mã đế Ứng dụng
1

Đế âm tường Simon dành cho Series i7, v5, 50, 60

45DH86

Lắp đơn 1 Module Series V5.

Lắp đôi, ba, … giúp các Module Series V5 sát vào nhau và cân bằng nhau nhờ có các thành gài vào nhau trên đế có sẵn.

2   45DH146  
3   60710-50 Lắp đơn 1 Module Series V5.

B.5.1 Lắp đơn:

B.5.2 Ghép các mặt

B.5.2.1 Kiểu ghép sát:

B.5.2.2 Kiểu ghép liền module:

 

B.6/ SERIES E6

NHỮNG ĐẾ ÂM TƯỜNG DÙNG CHO SIMON SERIES E6

STT Hình ảnh Mã đế Ứng dụng
1

Đế âm tường Simon dành cho Series i7, v5, 50, 60

45DH86

Lắp đơn 1 Module Series E6.

Lắp đôi, ba, … giúp các Module Series E6 sát vào nhau và cân bằng nhau nhờ có các thành gài vào nhau trên đế có sẵn.

2   45DH146  
3   60710-50

Lắp đơn 1 Module Series E6.

Lắp cho khung đôi, ba, bốn, năm cho các Module ghép của Seires E6.

B.6.1 Lắp đơn:

B.6.2 Ghép các mặt

B.6.2.1 Kiểu ghép sát:

B.6.2.2 Kiểu ghép liền module:

B.7/ SERIES I7

NHỮNG ĐẾ ÂM TƯỜNG DÙNG CHO SIMON SERIES i7

STT Hình ảnh Mã đế Ứng dụng
1

Đế âm tường Simon dành cho Series i7, v5, 50, 60

45DH86

Lắp đơn 1 Module Series i7.

Lắp đôi, ba, … giúp các Module Series i7 sát vào nhau và cân bằng nhau nhờ có các thành gài vào nhau trên đế có sẵn. (Trừ module 711287)

2   45DH146  
3   60710-50

Lắp đơn 1 Module Series i7.

Lắp cho khung đôi, ba, bốn, năm cho các Module ghép của Seires i7. (Trừ module 711287).

B.7.1 Lắp đơn:

B.7.2 Ghép các mặt

B.7.2.1 Kiểu ghép sát:

B.7.2.2 Kiểu ghép liền module:

B.8/ SERIES V8

NHỮNG ĐẾ ÂM TƯỜNG DÙNG CHO SIMON SERIES V8

STT Hình ảnh Mã đế Ứng dụng
1

Đế âm tường Simon dành cho Series i7, v5, 50, 60

45DH86

Lắp đơn 1 Module Series V8.

Lắp đôi, ba, … giúp các Module Series V8 sát vào nhau và cân bằng nhau nhờ có các thành gài vào nhau trên đế có sẵn.

2   45DH146  
3   60710-50

Lắp đơn 1 Module Series V8.

Lắp cho khung đôi, ba, bốn, năm cho các Module ghép của Seires V8.

B.8.1 Lắp đơn:

B.8.2 Ghép các mặt

B.8.2.1 Kiểu ghép sát:

B.8.2.2 Kiểu ghép liền module:

Tin Liên Quan