Hướng dẫn cài đặt sử dụng bộ báo trộm qua điện thoại Kawasan 261B Line

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BỘ TRUNG TÂM BÁO TRỘM VỀ ĐIỆN THOẠI KAWASAN KW-261B LINE

1. GIỚI THIỆU

1.1 Mô tả tổng quát:

1.2 Tính năng hệ thống:

2. CHI TIẾT HỆ THỐNG

VÙNG BÁO ĐỘNG

TẮT BÁO ĐỘNG

KHẨN CẤP

2.1 THÀNH PHẦN VÀ CÁCH LẮP ĐẶT

2.1.1 Lắp đặt trung tâm báo động

2.1.2 Lắp thẻ SIM

2.1.3 Tóm tắt các hiển thị trên trung tâm

3. CÀI ĐẶT TRUNG TÂM

3.1 Trước khi cài đặt cho bộ trung tâm

3.2 Ghi âm giọng nói để báo động

3.3 Các lệnh cài đặt

4. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH – PHÂN VÙNG BÁO ĐỘNG
5. CÁC CHỨC NĂNG PHỤ KHÁC
6. TÍNH NĂNG MỚI
7. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tin Liên Quan