Catalogue Simon UFO Downlight

Mã sản phẩm
Code
Đặc điểm
Product description
Công suất (W)
Watt (W)
Nhiệt độ ánh sáng (K)
CCT (K)
Độ sáng (Lm)
Luminous flux (Lm)
Độ tái tạo ánh sáng
CRI
Kích thước (mm)
Dimension (mm)
Lỗi khoét (mm)
Cutout (mm)
Đóng gói (QTY/CTN)
Package (QTY/CTN)
Giá
Price
N03E0-1001 Led 6W 3000K UFO downlight 6W 3000K 320 >80 Φ115×31 Φ100-110 60  
N03E0-1002 Led 6W 4000K UFO downlight 6W 4000K 350 >80 Φ115×31 Φ100-110 60  
N03E0-1003 Led 6W 6000K UFO downlight 6W 6000K 320 >80 Φ115×31 Φ100-110 60  
N03E0-1004 Led 12W 3000K UFO downlight 12W 3000K 720 >80 Φ170×32 Φ150-160 40  
N03E0-1005 Led 12W 4000K UFO downlight 12W 4000K 750 >80 Φ170×32 Φ150-160 40  
N03E0-1006 Led 12W 6000K UFO downlight 12W 6000K 750 >80 Φ170×32 Φ150-160 40  
N03E0-1007 Led 18W 3000K UFO downlight 18W 3000K 1200 >80 Φ220×32 Φ200-210 40  
N03E0-1008 Led 18W 4000K UFO downlight 18W 4000K 1300 >80 Φ220×32 Φ200-210 40  
N03E0-1009 Led 18W 6000K UFO downlight 18W 6000K 1300 >80 Φ220×32 Φ200-210 40  
N03E0-1010 Led 20W 3000K UFO downlight 20W 3000K 1400 >80 Φ240×32 Φ220-230 30  
N03E0-1011 Led 20W 4000K UFO downlight 20W 4000K 1450 >80 Φ240×32 Φ220-230 30  
N03E0-1012 Led 20W 6000K UFO downlight 20W 6000K 1450 >80 Φ240×32 Φ220-230 30  
N03E0-1045 Led 6W 3000K square UFO downlight 6W 3000K 350 >80 115x115x32 105×105 60  
N03E0-1046 Led 6W 4000K square UFO downlight 6W 4000K 390 >80 115x115x32 105×105 60  
N03E0-1047 Led 6W 6000K square UFO downlight 6W 6000K 390 >80 115x115x32 105×105 60  
N03E0-1048 Led 12W 3000K square UFO downlight 12W 3000K 780 >80 165x165x32 155×155 40  
N03E0-1049 Led 12W 4000K square UFO downlight 12W 4000K 850 >80 165x165x32 155×155 40  
N03E0-1050 Led 12W 6000K square UFO downlight 12W 6000K 850 >80 165x165x32 155×155 40  
N03E0-1051 Led 18W 3000K square UFO downlight 18W 3000K 1350 >80 220x220x32 205×205 40  
N03E0-1052 Led 18W 4000K square UFO downlight 18W 4000K 1450 >80 220x220x32 205×205 40  
N03E0-1053 Led 18W 6000K square UFO downlight 18W 6000K 1450 >80 220x220x32 205×205 40  

 

Mã sản phẩm
Code
Đặc điểm
Product description
Công suất (W)
Watt (W)
Nhiệt độ ánh sáng (K)
CCT (K)
Độ sáng (Lm)
Luminous flux (Lm)
Độ tái tạo ánh sáng
CRI
Kích thước (mm)
Dimension (mm)
Lỗi khoét (mm)
Cutout (mm)
Đóng gói (QTY/CTN)
Package (QTY/CTN)
Giá
Price
N03E0-1055 Led 6W round ultrathin downlight surface mounting accessory 6W     >80 Φ123.4×36   60  
N03E0-1056 Led 12W round ultrathin downlight surface mounting accessory 12W     >80 Φ178.4×35   40  
N03E0-1057 Led 18W round ultrathin downlight surface mounting accessory 18W     >80 Φ228.5×35.8   40  
N03E0-1058 Led 20W round ultrathin downlight surface mounting accessory 20W     >80 Φ246.6×37.6   30  
N03E0-1054 Led 6W square ultrathin downlight surface mounting accessory 6W     >80 122x122x35   60  
N03E0-1067 Led 12W square ultrathin downlight surface mounting accessory 12W     >80 172x172x36.8   40  
N03E0-1068 Led 18W square ultrathin downlight surface mounting accessory 18W     >80 227x227x38   40