Catalogue Simon Series E6

 Trang sản phẩm công tắc ổ cắm Simon Series E6

Nhãn hiệu Simon Simon
Mô hình SIMON-E6
Các loại sản phẩm điện tử và điện Loại 86
Chiều dài bảo hành 11 năm (bao gồm) -15 (bao gồm)
Phân loại màu Một điều khiển mở mở một kiểm soát đôi mở một kiểm soát nhiều mở II điều khiển mở II mở đôi kiểm soát ba mở đơn kiểm soát ba mở kiểm soát tăng gấp đôi bốn mở kiểm soát duy nhất bốn mở kiểm soát hai lỗ lỗ lỗ năm lỗ hổng mở một lỗ hổng mở hai kiểm soát năm lỗ USB Năm lỗ 16A ba lỗ một lỗ mở 16A ba lỗ bốn lỗ lỗ II mở kiểm soát nhiều máy tính ổ cắm ổ cắm truyền hình TV điện thoại ổ cắm TV + điện thoại máy tính + máy tính năm lỗ 3 chỉ được nạp bảng trống
Dịch vụ thành phố Giao hàng thành phố