Catalogue Simon Series 52

Dowload bảng giá công tắc ổ cắm Simon Series 52

 

Simon series 52 | Series 52

CÔNG TẮC ĐƠN

 Công tắc đơn cỡ XL 16AX 250V~
Công tắc đơn Simon Seres 52 N11B
Công tắc đơn, 1 chiều (XL module)
51,000 (VNĐ)
N12B
Công tắc đơn, 2 chiều (XL module)
64,000 (VNĐ)

 

 Công tắc đơn cỡ XL, có đèn báo 16AX 250V~
Công tắc có đèn LED Simon Series 52 N13B
Công tắc đơn, 1 chiều, có đèn báo (XL module)
82,000 (VNĐ)

 

 Công tắc đơn cỡ M 16AX 250V~
Công tắc Simon Series 52 N21B
Công tắc đơn, 1 chiều (M module)
43,000 (VNĐ)
N22B
Công tắc đơn, 2 chiều (M module)
56,000 (VNĐ)
N26
Công tắc trung gian (M module)
99,000 (VNĐ)

 

 Công tắc đơn cỡ M, có đèn báo 10AX 250V~
Công tắc đơn có đèn LED N23B
Công tắc đơn, 1 chiều, có đèn báo (M module)
80,000 (VNĐ)

 

 Công tắc đơn cỡ S 16AX 250V~
N31B
Công tắc đơn, 1 chiều (S module)
43,000 (VNĐ)
N32B
Công tắc đơn, 2 chiều (S module)
56,000 (VNĐ)

 

 Công tắc đơn cỡ S 10AX 250V~
N33B
Công tắc đơn, 1 chiều, có đèn báo (S module)
79,000 (VNĐ)

 

 Công tắc đơn cỡ XS 16AX 250V~
N11A
Công tắc đơn, 1 chiều (XS module)
40,000 (VNĐ)
N12A
Công tắc đơn, 2 chiều (XS module)
46,000 (VNĐ)

 

 Công tắc đôi cỡ M (M = 2 XS) module
N44B
Công tắc đôi, 2 chiều (M module)
93,000 (VNĐ)

 

 Ổ cắm đơn, Ổ cắm đôi, Ổ cắm ba

N721
Ổ cắm 2 chấu dùng cho chấu tròn và chấu dẹt, 16A 250V~ (S module)
45,000 (VNĐ)

N82
Ổ cắm chuẩn Âu Mỹ có tiếp đất 16A 250V~ (M module)

N72
Ổ cắm 2 chấu dùng cho chấu tròn và chấu dẹt, 16A 250V~ (M module)
40,000 (VNĐ)

 

N855
Ổ cắm điều hòa 15A 250V (M module)
55,000 (VNĐ)

N801
Ổ cắm đa tiêu chuẩn, 10A 250V~ (M module)
87,000 (VNĐ)

 

N80
Ổ cắm đa tiêu chuẩn 10A 250V~ (L module)
91,000 (VNĐ)

 

 

Ổ cắm điện thoại, TV và dữ liệu

  N52 140,000 VNĐ N521 135,000 VNĐ

Ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 (L module)

Telephone outlet for RJ11 connector (L module)

 
           
N522 131,000 VNĐ N511 113,000 VNĐ

Ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 (S module)

 
           
N51   N512  
       
           
N57   N513  
       
           
N551   N53  
   
N551S6