Catalogue Simon Grace Downlight

Mã sản phẩm
Code
Đặc điểm
Product description
Công suất (W)
Watt (W)
Nhiệt độ ánh sáng (K)
CCT (K)
Độ sáng (Lm)
Luminous flux (Lm)
Độ tái tạo ánh sáng
CRI
Kích thước (mm)
Dimension (mm)
Lỗi khoét (mm)
Cutout (mm)
Đóng gói (QTY/CTN)
Package (QTY/CTN)
Giá
Price
N03E0-1028 Led 5W 3000K Grace anti-glare downlight 5W 3000K 400 >80 Φ95X63.5 Φ68-80 120 240.000 đ
N03E0-1029 Led 5W 4000K Grace anti-glare downlight 5W 4000K 425 >80 Φ95X63.5 Φ68-80 120 240.000 đ
N03E0-1030 Led 5W 6500K Grace anti-glare downlight 5W 6500K 425 >80 Φ95X63.5 Φ68-80 120 240.000 đ
N03E0-1031 Led 8W 3000K Grace anti-glare downlight 8W 3000K 650 >80 Φ113X72.5 Φ90-102 80 280.000 đ
N03E0-1032 Led 8W 4000K Grace anti-glare downlight 8W 4000K 720 >80 Φ113X72.5 Φ90-102 80 280.000 đ
N03E0-1035 Led 8W 6500K Grace anti-glare downlight 8W 6500K 720 >80 Φ113X72.5 Φ90-102 80 280.000 đ
N03E0-1036 Led 12W 3000K Grace anti-glare downlight 12W 3000K 1030 >80 Φ145X75 Φ120-130 60 390.000 đ
N03E0-1037 Led 12W 4000K Grace anti-glare downlight 12W 4000K 1080 >80 Φ145X75 Φ120-130 60 390.000 đ
N03E0-1038 Led 12W 6500K Grace anti-glare downlight 12W 6500K 1080 >80 Φ145X75 Φ120-130 60 390.000 đ
N03E0-1039 Led 14W 3000K Grace anti-glare downlight 14W 3000K 1200 >80 Φ174X78.5 Φ145-155 40 430.000 đ
N03E0-1040 Led 14W 4000K Grace anti-glare downlight 14W 4000K 1260 >80 Φ174X78.5 Φ145-155 40 430.000 đ
N03E0-1041 Led 14W 6500K Grace anti-glare downlight 14W 6500K 1260 >80 Φ174X78.5 Φ145-155 40 430.000 đ
N03E0-1042 Led 20W 3000K Grace anti-glare downlight 20W 3000K 1780 >80 Φ244X94.5 Φ195-210 20 670.000 đ
N03E0-1043 Led 20W 4000K Grace anti-glare downlight 20W 4000K 1880 >80 Φ244X94.5 Φ195-210 20 670.000 đ
N03E0-1044 Led 20W 6500K Grace anti-glare downlight 20W 6500K 1880 >80 Φ244X94.5 Φ195-210 20 670.000 đ