Catalogue Simon FD30 Downlight

Mã sản phẩm
Code
Đặc điểm
Product description
Công suất (W)
Watt (W)
Nhiệt độ ánh sáng (K)
CCT (K)
Độ sáng (Lm)
Luminous flux (Lm)
Độ tái tạo ánh sáng
CRI
Beam angle Kích thước (mm)
Dimension (mm)
Lỗi khoét (mm)
Cutout (mm)
Đóng gói (QTY/CTN)
Package (QTY/CTN)
Giá
Price
N0324-0100 Led 4W 3000K white FD30 downlight (Cutout 70 mm) 4W 3000K 250 >80 105° Φ93×54 Φ70 24  
N0324-0101 Led 4W 4000K white FD30 downlight (Cutout 70 mm) 4W 4000K 250 >80 105° Φ93×54 Φ70 24  
N0324-0102 Led 4W 5700K white FD30 downlight (Cutout 70 mm) 4W 5700K 265 >80 105° Φ93×54 Φ70 24  
N0324-0331 Led 4W 3000K white FD30 downlight 4W 3000K 250 >80 105° Φ97×54 Φ75 24  
N0324-0332 Led 4W 4000K white FD30 downlight 4W 4000K 250 >80 105° Φ97×54 Φ75 24  
N0324-0333 Led 4W 5700K white FD30 downlight 4W 5700K 265 >80 105° Φ97×54 Φ75 24  
N0324-0334 Led 6W 3000K white FD30 downlight 6W 3000K 340 >80 105° Φ97×54 Φ75 24  
N0324-0335 Led 6W 4000K white FD30 downlight 6W 4000K 340 >80 105° Φ97×54 Φ75 24  
N0324-0336 Led 6W 5700K white FD30 downlight 6W 5700K 365 >80 105° Φ97×54 Φ75 24  
N0324-0337 Led 7W 3000K white FD30 downlight 7W 3000K 380 >80 105° Φ114×56 Φ95 24  
N0324-0338 Led 7W 4000K white FD30 downlight 7W 4000K 390 >80 105° Φ114×56 Φ95 24  
N0324-0339 Led 7W 5700K white FD30 downlight 7W 5700K 410 >80 105° Φ114×56 Φ95 24  
N0324-0073 Led 9W 3000K white FD30 downlight 9W 3000K 580 >80 105° Φ144×64 Φ125 6  
N0324-0074 Led 9W 4000K white FD30 downlight 9W 4000K 600 >80 105° Φ144×64 Φ125 6  
N0324-0075 Led 9W 5700K white FD30 downlight 9W 5700K 630 >80 105° Φ144×64 Φ125 6  
N0324-0076 Led 12W 3000K white FD30 downlight 12W 3000K 850 >80 105° Φ174×64 Φ155 6  
N0324-0077 Led 12W 4000K white FD30 downlight 12W 4000K 870 >80 105° Φ174×64 Φ155 6  
N0324-0078 Led 12W 5700K white FD30 downlight 12W 5700K 950 >80 105° Φ174×64 Φ155 6  
N0324-0079 Led 15W 3000K white FD30 downlight 15W 3000K 1100 >80 105° Φ192×68 Φ170 6  
N0324-0080 Led 15W 4000K white FD30 downlight 15W 4000K 1200 >80 105° Φ192×68 Φ170 6  
N0324-0081 Led 15W 5700K white FD30 downlight 15W 5700K 1300 >80 105° Φ192×68 Φ170 6  
N0324-0082 Led 20W 3000K white FD30 downlight 20W 3000K 1580 >80 105° Φ236×68 Φ210 6  
N0324-0083 Led 20W 4000K white FD30 downlight 20W 4000K 1700 >80 105° Φ236×68 Φ210 6  
N0324-0084 Led 20W 5700K white FD30 downlight 20W 5700K 1800 >80 105° Φ236×68 Φ210 6