Catalogue Aptomat Cầu dao điện cách ly SMG Simon

SMBG65-100 Cầu dao điện cách ly Isolating Switch

 

  Loại Dòng điện định mức Độ rộng Đóng gói Số hiệu
  (A) (18mm) (Chiếc/hộp) Type C Giá VNĐ
32 1 12 SMG65-32 163,000
63 1 12 SMG65-63 163,000
80 1 12 SMG65-80 233,000
100 1 12 SMG65-100 233,000

2

  Loại Dòng điện định mức Độ rộng Đóng gói Số hiệu
  (A) (18mm) (Chiếc/hộp) Type C Giá VNĐ
32 2 6 SMG65-32/2 314,000
63 2 6 SMG65-63/2 314,000
80 2 6 SMG65-80/2 453,000
100 2 6 SMG65-100/2 453,000

3

  Loại Dòng điện định mức Độ rộng Đóng gói Số hiệu
  (A) (18mm) (Chiếc/hộp) Type C Giá VNĐ
32 3 4 SMG65-32/3 460,000
63 3 4 SMG65-63/3 460,000
80 3 4 SMG65-80/3 673,000
100 3 4 SMG65-100/3 673,000

4

  Loại Dòng điện định mức Độ rộng Đóng gói Số hiệu
  (A) (18mm) (Chiếc/hộp) Type C Giá VNĐ
32 4 3 SMG65-32/4 612,000
63 4 3 SMG65-63/4 612,000
80 4 3 SMG65-80/4 892,000
100 4 3 SMG65-100/4 892,000