Cách lắp đặt phao điện tự động tắt mở cho máy bơm 3 pha, máy bơm công suất lớn

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM 3 PHA, MÁY BƠM 3 PHA CÔNG SUẤT LỚN, NHIỀU MÁY BƠM HOẠT ĐỘNG CÙNG LÚC, NHIỀU MÁY BƠM HOẠT ĐỘNG LUÂN PHIÊN

Phần 1: Lắp phao điện cho máy bơm 3 pha.
Phần 2: Lắp phao điện cho máy bơm 3 pha hoạt động luân phiên.
Phần 3: Lắp hẹn giờ kích hoạt phao điện hoạt động cho máy bơm 3 pha, 2 máy bơm hoạt động luân phiên.

Hướng dẫn lắp phao điện cho máy bơm nước 3 pha công suất cao, lớn

Phần 1: Lắp phao điện cho máy bơm 3 pha:

Những thiết bị cần thiết:

Công tắc tơ (Contactor) 3 pha đủ để tải được máy bơm cần lắp đặt.

Phao điện:

Độ dài của dây cáp phao điện phụ thuộc vào chiều sâu của bể nước mà ta chọn độ dài như cáp 2 mét, cáp 3 mét, cáp 5 mét.

Sơ đồ nguyên lý lắp đặt phao điện tự động cho máy bơm 3 pha (1 bể chống cạn).

Sơ đồ nguyên lý lắp đặt phao điện tự động cho máy bơm 3 pha (1 bể chống tràn).

Sơ đồ nguyên lý lắp đặt phao điện tự động cho máy bơm 3 pha (2 bể chống cạn và chồng tràn).

Phao điện có dây đen là dây chung nên chúng ta cấp nguồn vào thì cũng nên cấp vào 2 dây xanh và nâu để tránh khi phao điện ở trạng thái đối nghịch sẽ có điện ở đầu không dùng. Tất nhiên là nó không ảnh hưởng gì rồi, vì đầu thừa mình đã quấn băng dính, nhưng phòng trường hợp khác.

Sơ đồ nguyên lý lắp đặt phao điện tự động cho máy bơm 1 pha công suất lớn (1 bể chống cạn)

Sơ đồ nguyên lý lắp đặt phao điện tự động cho máy bơm 1 pha công suất lớn (1 bể chống tràn)

Sơ đồ nguyên lý lắp đặt phao điện tự động cho máy bơm 1 pha công suất lớn (2 bể chống cạn và chống tràn)

Sơ đồ nguyên lý lắp đặt phao điện tự động cho nhiều máy bơm 3 pha hoạt động cùng lúc (2 bể chống cạn và chống tràn)

Phần 2: Lắp phao điện cho máy bơm 3 pha hoạt động luân phiên:

Sơ đồ nguyên lý lắp đặt phao điện tự động cho nhiều máy bơm 3 pha hoạt động luân phiên

Phần 3: Lắp hẹn giờ kích hoạt phao điện hoạt động cho máy bơm 3 pha, 2 máy bơm hoạt động luân phiên:

Sơ đồ nguyên lý lắp đặt phao điện và hẹn giờ tự động cho máy bơm 3 pha (2 bể chống cạn và chống tràn)

Sơ đồ

Tin Liên Quan