Cách lắp công tắc có đèn led báo mở tắt thiết bị điên Simon Series i7

Cách 1: Đèn báo sẽ sáng ngược với đèn chính, nghĩa là đèn chính được bật thì đèn báo sẽ tắt, đèn chính tắt thì đèn báo sẽ sáng.

     
Đèn chính Tắt Bật 
Đèn báo Sáng Tắt

Cách 2:

     
Đèn chính Tắt Bật
Đèn báo Tắt Sáng

Cách 3

     
Đèn chính Tắt Bật
Đèn báo Sáng Sáng

 

Tin Liên Quan