Cách đấu phao điện chống cháy máy bơm tự động cho bể ngầm và bể chứa

Làm thế nào để máy bơm nước tự động tự tắt khi bể ngầm bị cạn và máy bơm tự bật khi bể ngầm đã đầy?

Làm thế nào để máy bơm nước tự động tự tắt khi bể chứa trên đã đầy và máy bơm tự động bật khi bể chứa trên đã cạn?

Kết hợp 2 điều trên vào một hệ thống như nào?
Cách đấu phao điện cho máy bơm có công suất lớn như nào?

Xin liên hệ mua phao điện: 0961 288 501.

PHẦN 1: CÁCH ĐẤU PHAO ĐIỆN TỰ ĐỘNG CHO CHỨC NĂNG CHỐNG CẠN HOẶC CHỐNG TRÀN
PHẦN 2: CÁCH ĐẤU PHAO ĐIỆN TỰ ĐỘNG CHO HỆ THỐNG DÙNG CHO CẢ CHỨC NĂNG CHỐNG CẠN VÀ CHỐNG TRÀN

Cách 1: Sử dụng cho máy bơm có công suất dưới 500W. Tắt mỗi pha là 1 phao điện.

Cách đấu phao điện kín nước

Nguồn điện đươc nối 1 pha vào phao trên bể chứa trên rồi nối xuống máy bơm, 1 pha được nối với phao dưới bể chứa ngầm và nối vào máy bơm.
Theo sơ đồ trên thì:

+) Khi bể chứa trên đầy nước, phao sẽ ngắt pha nguội -> Máy bơm không có nguội. Khi bể chứa trên đầy, phao sẽ đóng mạch. -> Máy bơm được cấp pha nguội.

+) Khi bể dưới cạn nước, phao sẽ ngắt pha lửa -> Máy bơm không có pha lửa. Khi bể dưới đầy, phao sẽ đóng mạch. ->Máy bơm được cấp pha lửa.

=> Máy bơm chỉ chạy khi được cấp cả 2 pha, nghĩa là bể trên cạn và bể dưới đầy nước.

Cách 2: Sử dụng cho máy bơm dưới 500W. Tắt chung 1 pha nguội (Khuyến nghị).

Sơ đồ đấu 2 phao điện điều khiển máy bơm

Cách 3: Đấu cho máy bơm lớn hơn 500W.

Phao điện kín nước kawasan

Sơ đồ đấu phao điện chống cạn và chống tràn bể nước cho máy bơm công suất lớn.

Nguồn điện đấu vào phao đi theo chiều: Pha lửa của nguồn điện -> Cực (A1) điều khiển của Khởi động từ vào trong cuộn hút sang cực còn lại (A2) -> Dây nâu phao bể dưới, khi nước ở bể dưới đầy phao đóng điện. Nguồn điện đi sang dây đen của bể dưới -> Dây đen của bể trên, khi nước trên bể trên cạn phao đóng điện. Nguồn điện đi sang dây xanh cả phao điện bể trên -> Đi đến pha nguội.

Nguồn điện đấu vào khởi động từ để cấp vào máy bơm đi theo chiều: Pha lửa của nguồn điện -> Tiếp điểm thường mở của khởi động từ, khi 2 phao đang ở trạng thái đóng điện, cuộn hút có điện và hút tiếp điểm đóng lại -> Sang tiếp đểm đối diện – > 1 cực của máy bơm, đi vào máy bơm – > Ra cực còn lại của máy bơm -> Đi vào tiếp điểm bên cạnh tiếp điểm nối vào máy bơm của khởi động từ -> Sang tiếp điểm đối diện -> Pha nguội.

=> Dựa vào đường đi của nguồn điện phía trên và sơ đồ, bạn có thể dễ dàng đấu lắp phao điện.

Tin Liên Quan