Cách đấu Aptomat chống giật hẹn giờ phao chống cạn và chống tràn cho máy bơm

Cách đấu Aptomat chống giật, hẹn giờ, phao chống cạn và chống tràn cho máy bơm tự động công suất lớn

Cách đấu át chống giật cho máy bơm có phao điện

Sơ đồ đấu hệ thống hẹn giờ cho máy bơm công suất lớn, chống cạn, chống tràn, cống giật, chống quá tải

Đặt vấn đề:
Vào ban đêm, mọi người đều ngủ nếu máy bơm hoạt động sẽ tạo ra những âm thanh khó chịu
Chức năng hẹn giờ:
– Hẹn giờ cho máy bơm hoạt động tại 1 thời điểm mà nhà máy cấp nước hoặc bể sẽ đầy ở khoảng thời gian đó trong ngày, bơm cho đến khi nước đầy bể. Nếu nước đã đầy bể mà thời gian của hẹn giờ vẫn còn bật thì phao điện sẽ làm nhiệm vụ tắt máy bơm.
– Hẹn giờ cho máy bơm
Chức năng phao điện:
– Bể trên đầy nước hoặc bể dưới cạn nước phao điện sẽ tắt máy bơm.
Chức năng khởi động từ:
– Cho phép bạn dùng cho máy bơm có công suất lớn hơn 350W.
Chức năng Aptomat chống giật:
– Khi có dòng điện rò ra vỏ máy bơm hoặc vị trí tiếp đất nào đó, aptomat chống giật sẽ ngắt mạch điện cấp cho hệ thống hẹn giờ máy bơm, bao gồm cả điện cho hẹn giờ.

Sơ đồ đấu tự động cho 2 máy bơm luận phiên trong khoảng thời gian nhất định

Sơ đồ đấu hệ thống hẹn giờ cho 2 máy bơm công suất lớn, chống cạn, chống tràn, cống giật, chống quá tải

Tin Liên Quan