Bộ nút chuông khách sạn với đèn báo Không làm phiền Simon

CHUÔNG VỚI CHỨC NĂNG “KHÔNG LÀM PHIỀN”

Doorbell switch module with “Do not disturb” indicator.

A – Bộ công tắc chuông cửa khách sạn sử dụng đế chữ nhật âm hoặc nổi tường

STT Dòng sản phẩm Mã sản phẩm Diễn giải Hình ảnh
1 Series 52 52302 Công tắc nút nhấn chuông có đèn báo “Không làm phiền”  
     

B – Bộ công tắc chuông cửa khách sạn sử dụng đế vuông âm hoặc nổi tường

STT Dòng sản phẩm Mã sản phẩm Diễn giải Hình ảnh
1 Series 50 56302A Công tắc nút nhấn chuông có đèn báo “Không làm phiền” màu trắng Simon Series 50 56302A  
51012BD Công tắc đơn 2 chiều có đèn báo LED màu trắng simon Series 50 51012BD  
2 56302A-S Công tắc nút nhấn chuông có đèn báo “Không làm phiền” màu bạc Simon Series 50 56302A-S  
  Công tắc đơn 2 chiều có đèn báo LED màu bạc simon Series 50 51012BD-S  
3 56302A-C Công tắc nút nhấn chuông có đèn báo “Không làm phiền” màu sâm banh (Champagne) Simon Series 50 56302A-C  
  Công tắc đơn 2 chiều có đèn báo LED màu sâm banh simon Series 50 51012BD-C  
4 56302A-H Công tắc nút nhấn chuông có đèn báo “Không làm phiền” màu đen mờ (Matt black) Simon Series 50 56302A-H  
  Công tắc đơn 2 chiều có đèn báo LED màu đen mờ simon Series 50 51012BD-H  
5 Series V5 V59302    
    DV59012 Công tắc nút nhấn chuông có biểu tượng “Không làm phiền” màu trắng không khung Series V5 V59012  
6   V59302 + V59001-30    
    V59012 + V59001-30 Công tắc nút nhấn chuông có biểu tượng “Không làm phiền” màu trắng khung trắng Series V5 V59012 + V59001-30  
7   V59302 + V59001-55    
    V59012 + V59001-55 Công tắc nút nhấn chuông có biểu tượng “Không làm phiền” màu trắng khung màu nâu Series V5 V59012 + V59001-55  
8   V59302 + V59001-62    
    V59012 + V59001-62 Công tắc nút nhấn chuông có biểu tượng “Không làm phiền” màu trắng khung màu cam Series V5 V59012 + V59001-62  
9   V59302 + V59001-54    
    V59012 + V59001-54 Công tắc nút nhấn chuông có biểu tượng “Không làm phiền” màu trắng khung màu đỏ marron Series V5 V59012 + V59001-54  
10   V59302 + V59001-51    
    V59012 + V59001-51 Công tắc nút nhấn chuông có biểu tượng “Không làm phiền” màu trắng khung màu bạc lucid Series V5 V59012 + V59001-51  
    V59302 + V59001-61    
    V59012 + V59001-61 Công tắc nút nhấn chuông có biểu tượng “Không làm phiền” màu trắng khung màu xám khói Series V5 V59012 + V59001-61  
    V59302 + V59001-52    
    V59012 + V59001-52 Công tắc nút nhấn chuông có biểu tượng “Không làm phiền” màu trắng khung màu sâm banh Series V5 V59012 + V59001-52  
    V59302 + V59001-59    
    V59012 + V59001-59 Công tắc nút nhấn chuông có biểu tượng “Không làm phiền” màu trắng khung màu xanh lá Series V5 V59012 + V59001-59  
    V59302 + V59001-53    
    V59012 + V59001-53 Công tắc nút nhấn chuông có biểu tượng “Không làm phiền” màu trắng khung màu đồng Series V5 V59012 + V59001-53  
    V59302 + V59001-60    
    V59012 + V59001-60 Công tắc nút nhấn chuông có biểu tượng “Không làm phiền” màu trắng khung màu đen kim loại Series V5 V59012 + V59001-60  
    V59302 + V59001-15    
    V59012 + V59001-15 Công tắc nút nhấn chuông có biểu tượng “Không làm phiền” màu trắng khung màu xanh lơ Series V5 V59012 + V59001-15  
  Series i7 70E611 + 700610    
    701014 + 700610    
    701014 + 700620    
    701014 + 700630    
    701014 + 700640    
    701014 + 700650    
    70E611-46 + 700610-46    
    701014-46 + 700610-46    
    701014-46 + 700620-46    
    701014-46 + 700630-46    
    701014-46 + 700640-46    
    701014-46 + 700650-46    
    70E611-61 + 700610-61    
    701014-61 + 700610-61    
    701014-61 + 700620-61    
    701014-61 + 700630-61    
    701014-61 + 700640-61    
    701014-61 + 700650-61    
  Series V8 80160 + 80611-30    
    80160-56 + 80611-30    
    80160-26 + 80611-30    
    80160 + 80610-30    
    80160-56 + 80610-30    
    80160-26 + 80610-30    
    80201 + 80611-30    
    80201 + 80610-30    
    80201 + 80620-30    
    80201 + 80630-30    
    80201 + 80640-30    
    80201 + 80650-30    
    80201-56 + 80611-30    
    80201-56 + 80610-30    
    80201-56 + 80620-30    
    80201-56 + 80630-30    
    80201-56 + 80640-30    
    80201-56 + 80650-30    
    80201-26 + 80611-30    
    80201-26 + 80610-30    
    80201-26 + 80620-30    
    80201-26 + 80630-30    
    80201-26 + 80640-30    
    80201-26 + 80650-30    
    80160 + 80611-31    
    80160-56 + 80611-31    
    80160-26 + 80611-31    
    80160 + 80610-31    
    80160-56 + 80610-31    
    80160-26 + 80610-31    
    80201 + 80611-31    
    80201 + 80610-31    
    80201 + 80620-31    
    80201 + 80630-31    
    80201 + 80640-31    
    80201 + 80650-31    
    80201-56 + 80611-31    
    80201-56 + 80610-31    
    80201-56 + 80620-31    
    80201-56 + 80630-31    
    80201-56 + 80640-31    
    80201-56 + 80650-31    
    80201-26 + 80611-31    
    80201-26 + 80610-31    
    80201-26 + 80620-31    
    80201-26 + 80630-31    
    80201-26 + 80640-31    
    80201-26 + 80650-31    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Tin Liên Quan