Bộ chuông báo gọi cửa phòng khách sạn có các chức năng lựa chọn Simon

PHẦN 1: CHUÔNG VỚI CHỨC NĂNG “KHÔNG LÀM PHIỀN”

Doorbell switch module with “Do not disturb” indicator.

A – Bộ công tắc chuông cửa khách sạn sử dụng đế chữ nhật âm hoặc nổi tường

STT Dòng sản phẩm Mã sản phẩm Diễn giải Hình ảnh
1 Series 52 52302 Công tắc nút nhấn chuông có đèn báo “Không làm phiền”  
     

B – Bộ công tắc chuông cửa khách sạn sử dụng đế vuông âm hoặc nổi tường

STT Dòng sản phẩm Mã sản phẩm Diễn giải Hình ảnh
1 Series 50 56302A Công tắc nút nhấn chuông có đèn báo “Không làm phiền” màu trắng Simon Series 50 56302A  
51012BD Công tắc đơn 2 chiều có đèn báo LED màu trắng simon Series 50 51012BD  
2 Series V5 V59302    
DV59012 Công tắc nút nhấn chuông có biểu tượng “Không làm phiền” màu trắng không khung Series V5 V59012  
  Series i7 70E611 + 700610    
    701014 + 700610    
    701014 + 700620    
    701014 + 700630    
    701014 + 700640    
    701014 + 700650    
  Series V8 80160 + 80611-30    
    80160 + 80610-30    
    80201 + 80611-30    
    80201 + 80610-30    
    80201 + 80620-30    
    80201 + 80630-30    
    80201 + 80640-30    
    80201 + 80650-30    
         
         
         
         
         
         
         

 

PHẦN 2: CHUÔNG VỚI CHỨC NĂNG “KHÔNG LÀM PHIỀN” VÀ “MỜI DỌN PHÒNG”

Doorbell switch module with “Do not disturb” & “Make up room” indicator.

A – Bộ công tắc chuông cửa khách sạn sử dụng đế chữ nhật âm hoặc nổi tường

STT Dòng sản phẩm Mã sản phẩm Diễn giải Hình ảnh
1 Series 52 52302 Công tắc nút nhấn chuông có đèn báo “Không làm phiền”  

 

B – Bộ công tắc chuông cửa khách sạn sử dụng đế vuông âm hoặc nổi tường

STT Dòng sản phẩm Mã sản phẩm Diễn giải Hình ảnh
1 Series 52 52302 Công tắc nút nhấn chuông có đèn báo “Không làm phiền”  

 

PHẦN 3: CHUÔNG VỚI CHỨC NĂNG “KHÔNG LÀM PHIỀN”, “MỜI DỌN PHÒNG” VÀ “CHỜ MỘT CHÚT”

Doorbell switch module with “Do not disturb”, “Make up room” & “Wait a minute” indicator.

A – Bộ công tắc chuông cửa khách sạn sử dụng đế chữ nhật âm hoặc nổi tường

STT Dòng sản phẩm Mã sản phẩm Diễn giải Hình ảnh
1 Series 52 52302 Công tắc nút nhấn chuông có đèn báo “Không làm phiền”  

B – Bộ công tắc chuông cửa khách sạn sử dụng đế vuông âm hoặc nổi tường

STT Dòng sản phẩm Mã sản phẩm Diễn giải Hình ảnh
1 Series 52 52302 Công tắc nút nhấn chuông có đèn báo “Không làm phiền”  

 

PHẦN 4: CHUÔNG VỚI CHỨC NĂNG “KHÔNG LÀM PHIỀN”, “MỜI DỌN PHÒNG”, “CHỜ MỘT CHÚT” VÀ “AI TRONG ĐÓ”

Doorbell switch module with “Do not disturb”, “Make up room”, “Wait a minute” & “Someone in” indicator.

A – Bộ công tắc chuông cửa khách sạn sử dụng đế chữ nhật âm hoặc nổi tường

STT Dòng sản phẩm Mã sản phẩm Diễn giải Hình ảnh
1 Series 52 52302 Công tắc nút nhấn chuông có đèn báo “Không làm phiền”  

 

B – Bộ công tắc chuông cửa khách sạn sử dụng đế vuông âm hoặc nổi tường

STT Dòng sản phẩm Mã sản phẩm Diễn giải Hình ảnh
1 Series 52 52302 Công tắc nút nhấn chuông có đèn báo “Không làm phiền”  

 

Tin Liên Quan