Bảng giá đèn LED SIMON (Phần 4)

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24            

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED SIMON

STT Mã hàng Diễn giải Giá Mẫu Hình ảnh
61 N03E0-1053 LED siêu mỏng vuông 18W,  6000K        847,000     
62 N03E0-1054 Ceiling Kits for Ultra Thin LED 6W Square Downlight          94,000     
63 N03E0-1055 Ceiling Kits for Ultra Thin LED 6W Round Downlight          94,000     
64 N03E0-1056 Ceiling Kits for Ultra Thin LED 12W Round Downlight        122,000     
65 N03E0-1057 Ceiling Kits for Ultra Thin LED 18W Round Downlight        177,000     
66 N03E0-1058 Ceiling Kits for Ultra Thin LED 20W Round Downlight        188,000     
67 N03E0-1067 Ceiling Kits for Ultra Thin LED 12W Square Downlight        122,000     
68 N03E0-1068 Ceiling Kits for Ultra Thin LED 18W Square Downlight        177,000     
69 N03E0-2532 LED downlight 4W 3000K, đường kính vành 100mm        730,000  Mẫu A  
70 N03E0-2562 LED downlight 4W 6000K, đường kính vành 100mm        730,000  Mẫu A  
71 N03E0-3032 LED downlight 5W 3000K, đường kính vành 108mm        921,000  Mẫu A  
72 N03E0-3062 LED downlight 5W 6000K, đường kính vành 108mm        921,000  Mẫu A  
73 N03E0-4032 LED downlight 9W 3000K, đường kính vành 155mm      1,293,000  Mẫu A  
74 N03E0-4062 LED downlight 9W 6000K, đường kính vành 155mm      1,293,000  Mẫu A  
75 N03E0-5032 LED downlight 11W 3000K, đường kính vành 180mm      1,397,000  Mẫu A  
76 N03E0-5062 LED downlight 11W 6000K, đường kính vành 180mm      1,397,000  Mẫu A  
77 N03E0-6032 LED downlight 15W 3000K, đường kính vành 190mm      1,738,000  Mẫu A  
78 N03E0-6062 LED downlight 15W 6000K, đường kính vành 190mm      1,738,000  Mẫu A  
79 N03E0-8032 LED downlight 19W 3000K, đường kính vành 235mm      2,574,000  Mẫu A  
80 N03E0-8062 LED downlight 19W 6000K, đường kính vành 235mm      2,574,000  Mẫu A