Bảng giá đèn LED SIMON (Phần 23)

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24            

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED SIMON

STT Mã hàng Diễn giải Giá Mẫu Hình ảnh
441 N1001-3154 Đèn phòng ăn công suất Max 20W*3 bóng (đui E27, không bao gồm bóng)         2,420,000      
442 N1001-4002 Đèn chất liệu nhựa 40W 6500K  (dùng bóng T5 uốn tròn)         2,760,000      
443 N1001-5506 Đèn phòng ăn, chất liệu pha lê, công suất 55W (dùng bóng t5 uốn tròn)         3,780,000      
444 N1002-1501 Đèn phòng ăn chất liệu thủy tinh, công suất Max 15W*2 bóng (đui E27, không bao gồm bóng)         2,060,000      
445 N1024-0001 Đèn LED phòng ăn, chất liệu nhựa, công suất 25W 3000K          7,710,000      
446 N1024-0002 Đèn LED phòng ăn, chất liệu nhựa, công suất 25W 3000K          5,690,000      
447 N1024-0006 Đèn LED phòng ăn, mặt kính 26W 3500K          4,680,000      
448 N1024-0007 Đèn LED phòng ăn, mặt thủy tinh 26W 3500K         4,650,000      
449 N1024-0008 Đèn LED phòng ăn chất liệu  thủy tinh, 18W 3500K          4,500,000      
450 N1024-0009 Đèn LED phòng ăn, mặt kính 26W 3500K          4,930,000      
451 N1024-0010 Đèn LED phòng ăn, mặt thủy tinh 39W 3500K          5,160,000      
452 N1024-0016 Đèn LED phòng ăn, chất liệu nhựa, công suất 24W 3500K          3,630,000      
453 N1024-0017 Đèn LED phòng ăn, chất liệu nhựa, công suất 20W 3000K          6,690,000      
454 N1024-0018 Đèn LED phòng khách, mặt thủy tinh 39W 3500K         5,590,000      
455 N1024-0019 Đèn LED phòng ngủ, mặt kính 39W 3500K          6,700,000