Bảng giá đèn LED SIMON (Phần 22)

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24            

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED SIMON

STT Mã hàng Diễn giải Giá Mẫu Hình ảnh
421 N0700-1501 Đèn tường chất liệu thủy tinh, công suất Max 15W (đui E27, không bao gồm bóng)            660,000      
422 N0700-1502 Đèn tường chất liệu thủy tinh, công suất Max 15W (đui E27, không bao gồm bóng)            790,000      
423 N0700-1503 Đèn tường, chất liệu thủy tinh, công suất Max 15W (đui E27, không bao gồm bóng)            830,000      
424 N0700-1504 đèn tường chất liệu thủy tinh, công suất Max 15W (đui E27, không bao gồm bóng)            820,000      
425 N0700-1505 Đèn tường chất liệu thủy tinh, công suất Max 15W (đui E27, không bao gồm bóng)            860,000      
426 N0700-1508 Đèn tường chất liệu thủy tinh, công suất Max 15W (đui E27, không bao gồm bóng)            670,000      
427 N0700-1509 Đèn tường chất liệu thủy tinh, công suất Max 15W (đui E27, không bao gồm bóng)            790,000      
428 N0800-1508 Đèn bàn chất liệu thủy tinh, công suất Max 15W (đui E27, không bao gồm bóng)            910,000      
429 N0800-1509 Đèn bàn chất liệu thủy tinh, công suất Max 15W (đui E27,không bao gồm bóng)            930,000      
430 N0824-0601 Đèn LED để bàn, công suất 6W 6500K  (Màu đen)         2,830,000      
431 N0824-0602 Đèn LED để bàn, công suất 6W 6500K (Màu trắng)         2,940,000      
432 N1000-2401 Đèn treo thủy tinh màu ánh trăng, công suất MAX24W         1,140,000      
433 N1000-2402 Đèn treo thủy tinh màu hoàng hôn, công suất MAX24W         1,140,000      
434 N1000-2404 Đèn phòng ăn chất liệu thủy tinh, công suất Max 24W (đui E27, không bao gồm bóng)         2,540,000      
435 N1000-2405 Đèn tròn phòng ăn, mặt kính bóng 24W         4,510,000      
436 N1000-6001 Đèn phòng ăn mặt kính dùng 4 bóng 15W         4,190,000      
437 N1001-2407 Đèn phòng ăn chất liệu thủy tinh, công suất Max 24W (đui E27, không bao gồm bóng)         1,730,000      
438 N1001-3151 Đèn phòng ăn, công suất Max 20W*3 bóng (đui E27, không bao gồm bóng)         2,380,000      
439 N1001-3152 Đèn phòng ăn công suất Max 20W*3 bóng (đui E27, không bao gồm bóng)         2,380,000      
440 N1001-3153 Đèn phòng ăn công suất Max 20W*3 bóng (đui E27, không bao gồm bóng)         2,260,000