Bảng giá đèn LED SIMON (Phần 21)

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24            

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED SIMON

STT Mã hàng Diễn giải Giá Mẫu Hình ảnh
401 N0224-0001 Đèn LED bếp, công suất 18W 6500K          2,700,000      
402 N0224-0004  Đèn LED âm tường, phòng bếp, công suất 15W 3000K (300*300)         2,470,000      
403 N0224-0005  Đèn LED âm tường, phòng bếp, công suất 27W 3000K (600*300)         3,760,000      
404 N0224-0005  Đèn LED âm tường, phòng bếp, công suất 27W 3000K (600*300)         3,760,000      
405 N0224-0006  Đèn LED âm tường, phòng bếp, công suất 15W 4000K (300*300)         2,330,000      
406 N0224-0007  Đèn LED âm tường, phòng bếp, công suất 27W 4000K (600*300)         3,540,000      
407 N0224-0007  Đèn LED âm tường, phòng bếp, công suất 27W 4000K (600*300)         3,540,000      
408 N0600-1401 Đèn chất liệu nhựa 14W 6500K (dùng bóng T5 thẳng)            700,000      
409 N0600-2402 Đèn chất liệu nhựa 24W 6500K (dùng bóng T5 thẳng)         1,150,000      
410 N0600-2403 Đèn chất liệu nhựa 24W 6500K (dùng bóng T5 thẳng)         1,100,000      
411 N0600-2404 Đèn chất liệu nhựa 24W 6500K (dùng bóng T5 thẳng)         1,090,000      
412 N0624-0003 Đèn LED chất liệu thủy tinh, viền sáng, công suất 18W 3500K          2,930,000      
413 N0624-0004 Đèn LED chất thủy tinh, viền sáng, công suất 15W 3500K          2,910,000      
414 N0624-0005 Đèn LED chất liệu nhựa, mặt gương, công suất 9W 3500K          3,590,000      
415 N0624-0006 Đèn LED chất liệu nhựa, mặt gương, công suất 6W 3500K          2,600,000      
416 N0624-0009 Đèn LED chất liệu nhựa, mặt gương, công suất 10W 3500K         3,170,000      
417 N0624-0010 Đèn LED chất liệu nhựa, mặt gương công suất 6W 3500K          2,460,000      
418 N0624-0011 Đèn LED chất liệu nhựa, mặt gương, công suất 10W 3500K         3,260,000      
419 N0624-0012 Đèn LED chất liệu nhựa, mặt gương, công suất 6W 3500K          2,780,000      
420 N0624-0013 Đèn LED chất liệu nhựa, mặt gương, công suất 10W 3500K          3,250,000