Bảng giá đèn LED SIMON (Phần 2)

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24            

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED SIMON

STT Mã hàng Diễn giải Giá Mẫu Hình ảnh
21 N03E0-1011 LED siêu mỏng 20W, đường kính vành 240mm, 4000K        946,000     
22 N03E0-1012 LED siêu mỏng 20W, đường kính vành 240mm, 6000K        946,000     
23 N03E0-1013 LED5W3000K wave downlight        240,000     
24 N03E0-1014 LED5W4000K wave downlight        240,000     
25 N03E0-1015 LED5W6000Kwavedownlight        240,000     
26 N03E0-1016 LED8W3000K wave downlight        280,000  Đèn mỏng Đèn LED Wave Downlight âm trần ánh sáng vàng 8W Simon N03E0-1016
27 N03E0-1017 LED8W4000Kwavedownlight        280,000     
28 N03E0-1018 LED8W6000Kwavedownlight        280,000     
29 N03E0-1019 LED12W3000Kwavedownlight        390,000     
30 N03E0-1020 LED12W4000Kwavedownlight        390,000     
31 N03E0-1021 LED12W6000Kwavedownlight        390,000     
32 N03E0-1022 LED14W3000Kwavedownlight        430,000     
33 N03E0-1023 LED14W4000Kwavedownlight        430,000     
34 N03E0-1024 LED14W6000Kwavedownlight        430,000     
35 N03E0-1025 LED20W3000Kwavedownlight        670,000     
36 N03E0-1026 LED20W4000Kwavedownlight        670,000     
37 N03E0-1027 LED20W6000Kwavedownlight        670,000     
38 N03E0-1028 LED5W3000KGrace anti-glare downlight        240,000     
39 N03E0-1029 LED5W4000KGrace anti-glare downlight        240,000     
40 N03E0-1030 LED5W6000KGrace anti-glare downlight        240,000