Bảng giá đèn LED SIMON (Phần 19)

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24            

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED SIMON

STT Mã hàng Diễn giải Giá Mẫu Hình ảnh
361 N0108-1510 Đèn phòng khách chất liệu thủy tinh , công suất Max 15W*8 bóng (đui E27, không bao gồm bóng)         6,120,000      
362 N0108-1511 Đèn phòng khách chất liệu thủy tinh, công suất Max 15W*8 bóng (đui E27, không bao gồm bóng)         5,440,000      
363 N0109-1502 Đèn phòng khách chất liệu thủy tinh, công suất Max 15W*9 bóng (đui E27, không bao gồm bóng)         9,840,000      
364 N0124-0001 Đèn LED phòng ngủ, sử dụng chiết áp,  công suất 35W 3500K         7,330,000      
365 N0124-0003 Đèn LED phòng ngủ, công suất 35W 3500K          6,630,000      
366 N0124-0004 Đèn LED phòng ngủ, công suất 65W 3500K        10,770,000      
367 N0124-0008 Đèn LED ốp trần, mặt kính 91W 3500K        10,590,000      
368 N0124-0009 Đèn LED ốp trần, mặt kính 39W 3500K         5,260,000      
369 N0124-0010 Đèn LED ốp trần, mặt kính 26W 3500K          3,620,000      
370 N0124-0011 Đèn LED ốp trần, mặt thủy tinh 84W 3500k       12,180,000      
371 N0124-0012 Đèn LED ốp trần, mặt thủy tinh 39W 3500K         6,250,000      
372 N0124-0013 Đèn LED ốp trần, mặt thủy tinh 26W 3500K          4,280,000      
373 N0124-0014 Đèn LED ốp trần, mặt thủy tinh 91W 3500K        12,120,000      
374 N0124-0015 Đèn LED ốp trần, mặt thủy tinh 39W 3500K          4,690,000      
375 N0124-0016 Đèn LED ốp trần, mặt thủy tinh 26W 3500K          3,260,000      
376 N0124-0017 Đèn LED ốp trần, mặt kính 91W 3500K        12,500,000      
377 N0124-0018 Đèn LED ốp trần, mặt thủy tinh 39W 3500K          5,940,000      
378 N0124-0019 Đèn LED ốp trần, mặt thủy tinh 26W 3500K          4,060,000      
379 N0124-0020 Đèn LED ốp trần, mặt kính 84W 3500K        11,700,000      
380 N0124-0021 Đèn LED ốp trần, mặt kính 39W 3500K          4,940,000