Bảng giá đèn LED SIMON (Phần 16)

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24            

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED SIMON

STT Mã hàng Diễn giải Giá Mẫu Hình ảnh
301 N0100-4011 Đèn chất liệu nhựa 40W 6500K  (dùng bóng T5 uốn tròn)         2,240,000      
302 N0100-4018 Đèn chất liệu nhựa 40W 6500K  (dùng bóng T5 uốn tròn)         2,310,000      
303 N0100-4019 Đèn chất liệu nhựa 40W 6500K  (dùng bóng T5 uốn tròn)         1,370,000      
304 N0100-4020 Đèn chất liệu nhựa 40W 6500K  (dùng bóng T5 uốn tròn)         2,560,000      
305 N0100-4024 Đèn chất liệu nhựa 40W 6500K (dùng bóng T5 uốn tròn)          1,930,000      
306 N0100-4501 Đèn trần thủy tinh, điểm bông tuyết, công suất MAX15W*3 bóng          1,070,000      
307 N0100-4502 Đèn trần thủy tinh, họa tiết hoa hồng, công suất MAX15W*3 bóng         1,050,000      
308 N0100-4504 Đèn trần thủy tinh màu trắng, họa tiết kẻ nếp công suất MAX15W*3 bóng         1,050,000      
309 N0100-4506 Đèn trần thủy tinh hình, họa tiết suối chảy, công suất MAX15W*3 bóng         1,080,000      
310 N0100-4507 Đèn trần thủy tinh, họa tiết lá, công suất MAX15W*3 bóng         1,060,000      
311 N0100-4508 Đèn trần thủy tinh, họa tiết hình ngọc, công suất MAX15W*3 bóng          1,070,000      
312 N0100-4509 Đèn trần thủy tinh, họa tiết bông tuyết, công suất MAX15W*3 bóng         1,320,000      
313 N0100-4514 Đèn trần chất liệu thủy tinh, công suất Max 15W*3 bóng (đui E27, không bao gồm bóng)         2,130,000      
314 N0100-4515 Đèn trần chất liệu thủy tinh, công suất Max 15W*3 bóng (đui E27, không bao gồm bóng)         2,220,000      
315 N0100-4516 Đèn phòng ngủ         2,080,000      
316 N0100-4517 Đèn phòng ngủ         2,080,000      
317 N0100-4518 Đèn phòng ngủ         2,220,000      
318 N0100-4519 Đèn phòng ngủ         2,160,000      
319 N0100-5504 Đèn chất liệu nhựa 55W 6500K  (dùng bóng T5 uốn tròn)         1,680,000      
320 N0100-5505 Đèn chất liệu nhựa 55W 6500K  (dùng bóng T5 uốn tròn)         1,840,000