Bảng giá đèn LED SIMON (Phần 13)

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24            

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED SIMON

STT Mã hàng Diễn giải Giá Mẫu Hình ảnh
241 SM-DP4X14/1T5M-I-M-PB-GJD Máng đèn lắp nổi 4 bóng T5 14W, phản quang mờ 1,892,000đ    
242 SM-DP4X18/1T8M-I-M-PB-GJD Máng đèn lắp nổi 4 bóng T8 18W, phản quang mờ 1,859,000đ    
243 SM-DP4X28/1T8M-I-M-PB-GJD Máng đèn lắp nổi 4 bóng T8 28W, phản quang mờ 3,036,000đ    
244 SM-DP4X36/1T8M-I-M-PB-GJD Máng đèn lắp nổi 4 bóng T8 36W, phản quang mờ 2,816,000đ    
245 L0112-0007 Đèn đường Layma công suất 200W 19,960,000đ    
246 L0112-0008 Đèn đường Layma công suất 100W 15,750,000đ    
247 L0114-0001 Đèn đường Nath công suất 50W 11,020,000đ    
248 L0114-0002 Đèn đường Nath công suất 100W 13,350,000đ    
249 L0114-0003 Đèn đường Nath công suất 150W 24,610,000đ    
250 L0114-0004 Đèn đường Nath công suất 200W 27,610,000đ    
251 L0114-0005 Đèn đường Nath công suất 250W 31,890,000đ    
252 L0304-0006 Đèn hầm ERYX II Công suất 50W 11,800,000đ    
253 L0304-0007 Đèn hầm ERYX II Công suất 100W 16,660,000đ    
254 L0304-0008 Đèn hầm ERYX II Công suất 150W 20,090,000đ    
255 L0304-0009 Đèn hầm ERYX II Công suất 200W 32,790,000đ    
256 L0408-0002 Đèn High Bay NOVA L Công suất 200W 21,910,000đ    
257 L0408-0004 Đèn High Bay NOVA M Công suất 140W 15,360,000đ    
258 L0408-0005 Đèn High Bay NOVA M Công suất 120W 13,870,000đ    
259 L0532-0001 Đèn hắt tường dạng thanh ray IRIS (0,6m) 3,440,000đ    
260 L0532-0002 Đèn hắt tường dạng thanh ray IRIS (0,8m) 4,410,000đ