Bảng giá đèn LED SIMON (Phần 10)

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24            

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED SIMON

STT Mã hàng Diễn giải Giá Mẫu Hình ảnh
181 N64E0-2181 LED twin-head grilled spotlight 18W 3000K, KT 375*190*135       3,045,000     
182 N64E0-3271 LED triple-head grilled spotlight 27W 3000K, KT 505*190*135      4,158,000     
183 N6500-0302 LED driver CC 12V 30W        335,000  Mẫu A  
184 N6500-0601 LED driver CC 12V 60W      1,166,000  Mẫu A  
185 N65E0-0302 LED driver CC 350mA 1-3W        108,000  Mẫu C  
186 N65E0-0702 LED driver CC 350mA 4-7W        139,000  Mẫu C  
187 N65E0-1001 LED driver CC 12V 100W      1,795,000  Mẫu B  
188 N65E0-1202 LED driver CC 350mA 8-12W        155,000  Mẫu C  
189 N65E0-1802 LED driver CC 350mA 13-18W        234,000  Mẫu C  
190 N65E0-2001 LED driver CC 12V 200W      3,399,000  Mẫu B  
191 N65E0-3002 LED driver CC 350mA 19-30W        301,000  Mẫu C  
192 N67D1-0021 LED panel lamp 6000K, 36W, kích thước 600x600mm      2,288,000  Mẫu C  
193 N67D1-0022 LED panel lamp 6500K, 36W, kích thước 300x1200mm      2,398,000  Mẫu C  
194 N67E0-0008 LED panel lamp 600*600 4000K LG      6,014,000  Mẫu A  
195 N67E0-0010 LED3528 high-voltage striplight 3000K (4.5W/m,100m/ctn)    14,980,000  Mẫu H  
196 N67E0-0011 LED panel lamp 600*600 3000K LG      6,014,000  Mẫu A  
197 N67E0-0013 LED panel lamp 600*600 6000K LG      6,014,000  Mẫu A  
198 N67E0-0015 LED panel lamp 300*1200 4000K LG      6,014,000  Mẫu A  
199 N67E0-0016 LED5050 high-voltage striplight 3000K (8W/m, 50m/ctn)    14,797,000  Mẫu H  
200 N67E0-0017 LED panel lamp 300*1200 3000K LG      6,014,000  Mẫu A