Bảng cách lựa chọn tiết diện dây dẫn theo dòng điện định mức

CÁCH TÍNH TIẾT DIỆN DÂY DẪN

Để chọn được dây dẫn bạn cần phải biết dòng điện tải sử dụng, cùng với mật độ dòng diện cho phép từng lọai dây dẫn.

Các bạn có thể áp dụng công thức sau để tính toán một cách gần đúng: S=I/J

Trong đó:

S: là tiết diện dây dẫn, tính bằng mm2

I: là dòng điện chạy qua mặt cắt vuông, tính bằng Ampere (A)

J: là mật độ dòng điện cho phép (A/mm2)

Mật độ dòng điện cho phép của dây đồng J~ 6A/mm2

Mật độ dòng điện cho phép của dây nhôm J~ 4,5 A/mm2

BẢNG ĐỊNH MỨC DÒNG ĐIỆN CHO TIẾT DIỆN DÂY DẪN
DÒNG ĐIỆN LÀM VIỆC ĐỊNH MỨC TIẾT DIỆN DÂY DẪN
Range of rated current Conductor cross – sectional area
A mm²
0 8 1
8 12 1.5
12 15 2.5
15 20 2.5
20 25 4
25 32 6
32 50 10
50 65 16
65 85 25
85 100 35
100 115 35
115 130 50
130 150 50
150 175 70
175 200 95
200 225 95
225 250 120
250 275 150
275 300 185
300 350 185
350 400 240

Trên đây là tiêu chuẩn quốc tế, còn đối với dòng điện trên dây dẫn nó phụ thuộc rất lớn và chất dẫn điện (đồng, nhôm hay chì,..) Các bạn có thể tham khảo thêm bảng dưới đây để có thể lựa chọn được tiết diện dây dẫn chuẩn nhất.

BẢNG CHỌN TIẾT DIỆN DÂY THEO DÒNG ĐIỆN CỦA DÂY ĐỒNG VÀ DÂY NHÔM CÓ BỌC CÁCH ĐIỆN
ĐƯỜNG KÍNH TIẾT DIỆN DÂY DẪN DÒNG ĐIỆN  CHO PHÉP CỦA DÂY ĐỒNG DÒNG ĐIỆN  CHO PHÉP CỦA DÂY NHÔM DÂY CHẢY CẦU CHÌ LÀ DÂY ĐỒNG
mm mm² A A A
0.96 0.75 13 13 4
1.1 1 16 16 6
1.4 1.5 20 16 10
1.8 2.5 27 21 15
2.25 4 35 28 20
2.75 6 45 37 25
3.5 10 65 51 35
4.5 16 86 68 50
5.6 25 115 90 60

Trên đây là cách tính gần đúng tiết diện dây dẫn và bảng chọn tiết diện dây dẫn theo dòng điện chuẩn. Các bạn có thể sử dụng chúng để lựa chọn tiết diện dây dẫn cho phù hợp, ngoài ra trong quá trình làm việc các bạn cũng sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để lựa chọn tiết diện dây dẫn chuẩn.

Tin Liên Quan